+ All Categories
Home > Entertainment & Humor > Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Date post: 31-Aug-2014
Category:
Upload: jengibre-consultoria
View: 163 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Presentació a la III CFFTE i Ter-Cat sobre transmedia, videojocs, jocs de rol i MMORPG com a mitjans transmissors de narrativa, alguns dels quals de manera col·laborativa o participativa
Popular Tags:
18
El gènere fora dels mitjans clàssics III CFFTE - Elisabet Roselló – 2014- http://elisabetrosello.blo
Transcript
Page 1: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

El gènere fora dels mitjans clàssics

III CFFTE - Elisabet Roselló – 2014- http://elisabetrosello.blogspot.com

Page 2: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Mitjans clàssics

Literatura Cinema Còmic

Page 3: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Mitjans que apreciarem

Videojocs Jocs interactius (RPG) MMORPG Narrativa transmèdia Suports artístics clàssics i artesanies

Page 4: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Videojocs

Page 5: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Videojocs

El jugador és pseudopassiu, segueix un fil proposat pel disseny de joc i recaba peces

La narrativa fantàstica té molt bon lloc en els videojocs

N'hi ha de molts tipus: Arcade, Acció, Simulació, MMORPG,...

The Legend of Zelda (1986- ), Final Fantasy (1987- ), Starcraft (1998- ), Mass Effect (2007-2012), Alan Wake (2012),...

Page 6: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Videojocs

Audiovisual, participació del jugador Diversos tipus de narrativa:

Es construeix entre els mecanismes del propi joc (p.e. Jocs d'acció)

Es construeix amb les pròpies accions del jugador (simulació)

Mixte (alguns de simulació amb les campanyes)

Page 7: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Jocs de rol

Page 8: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Jocs de rol

Coetanis als videojocs Dungeons and Dragons (1974), Traveller

(1977), Paranoia (1984), Vampiro: La Mascarada (1991),...

Amb unes normes i mecanismes, un transfons del món, i unes precampanyes, el master es converteix en una mena de conta-contes o rondallaire. Els jugadors participen en la construcció de la narrativa

Page 9: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Jocs de rol

Page 10: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

MMORPG

Page 11: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

MMORPG

Videojocs Massively Multiplayer Online Role Playing Game

Lineage (1998), Dark Age of Camelot (2001), Anarchy Online (2001), Neverwinter Nights (2002), World of Warcraft (2004), Guild Wars (2005),...

Page 12: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

MMORPG

Es juga online simultàniament amb altres jugadors

Els dissenyadors creen un univers, unes dinàmiques i mecàniques de joc, i introdueixen línies narratives mínimes per a motivar als jugadors i crear un cert realisme de joc.

Els jugadors tenen relativa autonomia per a construir narratives col·lectives

Page 13: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Narrativa transmèdia

Transmèdia és l'ús de diversos tipus de mitjans per explicar una història

The Element's Club http://www.theelementsclub.com/

“The World's First Transmedia romance series. Set in Victorian London between 1892-1897, The Elements Club follows the lives of various members as they each unlock the power of love and fortune. Welcome to KYS Realm’s original historical romance transmedia series, THE ELEMENTS CLUB.

From e-books (ePub and interactive), to casual video games, to online episodes, The Elements Club mixes together a dash of cane fighting, a bit of semi-naked gambling, and lots of seductive lip smacking.

READ. WATCH. PLAY. GATHER.”

Page 14: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Narrativa Transmèdia

The Elements Club

Page 15: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Narrativa transmèdia

Star Wars: Pel·lícules Còmics Llibres (sobretot univers expandit) Videojocs Jocs RPG MMORPG ...

Page 16: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Narrativa transmèdia

Star Wars

Page 17: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Alguna bibliografia

Gillezeu, M.; Saunders, E. Interview to Henry Jenkins. The future of Transmedia Storytelling. http://firelight.com.au/wp-content/uploads/2013/11/Firelight_Hands-On-11-Henry-Jenkins.pdf

Scolari, C. A. Hipermediaciones http://hipermediaciones.com/tag/transmedia/

Page 18: Presentació Ciència-ficció i fantasia fora dels mitjans clàssics. III CFFTE

Gràcies!

Elisabet Roselló – 2014 – http://elisabetrosello.blogspot.com - @lisrosello


Recommended