Home > Education > Presentació Erasmus+ als Serveis Territorials

Presentació Erasmus+ als Serveis Territorials

Date post: 31-Aug-2014
Category:
Author: servei-de-llenguees-estrangeres
View: 272 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
 
Embed Size (px)
Popular Tags:
of 30 /30
ERASMUS + El programa europeu per a l’Educació, Formació Professional, Joventut i Esport 2014-2020
Transcript
 • ERASMUS + El programa europeu per a lEducaci, Formaci Professional, Joventut i Esport 2014-2020
 • INDEX Context poltic europeu i principis clau Del PAP a Erasmus + Arquitectura del programa KA 1 Acci clau 1 KA2 Acci clau 2 Comparativa PAP ERASMUS + Enllaos
 • Context poltic europeu Estratgia Europa 2020 i Educaci i Formaci 2020 Aconseguir que el 40% de la poblaci (30 a 34 anys) obtingui titulaci superior. (ara 32%) Aconseguir que un 20% dels estudiants dEducaci Superior (CFGS) participin en projectes de mobilitat. Aconseguir que un 6% dels estudiants de Formaci Professional (CFGM) participin en projectes de mobilitat (ara 1%) Reduir la taxa dabandonament escolar per sota el 10% Aconseguir que un 15% de la poblaci adulta (25 a 64 anys) participi en programes daprenentatge al llarg de la vida (ara 14%)
 • Principis clau Mobilitat: acci prioritria del programa. Suport als projectes amb partenariats estratgics intersectorials Accions innovadores per millorar la inserci laboral dels joves i lemprenedoria a travs dAliances Professionals Sectorials (Sector Skills Alliances)
 • Qu podran fer els centres educatius? Professorat Alumnat 5
 • Del PAP a Erasmus + PAP 2007-2013 PAP Comenius Grundtvig Erasmus + Joventut en Acci Programes internacionals deducaci superior Erasmus Programa integrat 2014-2020 (Erasmus Mundus Acci clau 1: mobilitat per al aprenentatge Acci clau 2: cooperaci Acci clau 3: reforma de les poltiques Tempus, Alfa, Leonardo Edulink) Activitats especfiques: -Iniciativa Jean Monnet -Acci per a lesport -Joventut
 • Accions clau del programa Tres tipus daccions clau (KEY ACTIONS) K1 - Mobilitat transnacional per a laprenentatge K2 - Associacions estratgiques per a la innovaci i lintercanvi de bones prctiques K3 - Suport a les reformes de poltica educativa
 • Arquitectura del programa Erasmus + Erasmus + KA1 Acci clau 1: KA2 Acci clau 2: Mobilitat per a l aprenentatge Cooperaci institucional Acci clau 3: reforma de les poltiques Acci per a Lesport Iniciativa Jean Monnet Joventut
 • KA1 Mobilitat per a laprenentatge Inclou la mobilitat del professorat. Alumnat dEducaci Superior (CFGS) i FP (CFGM) Amb sistema de garantia de prstecs. Inclou voluntariat. Promou laprenentatge no formal.
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (1) Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Mobilitat professorat Es refora la mobilitat per estudi o professional al llarg de la vida i a tots els nivells de formaci. La mobilitat sadrea a: Membres dequips educatius (primria, secundria, formaci professional, ensenyaments especials, adults: formaci, seminaris, encrrec de serveis...) Alumnat: en perode destudis (CFGS) o destada en empresa. Mobilitat dalumnat dEducaci Superior (CFGS) i dFP (CFGM) Alumnat de formaci professional (CFGM) : estades en empresa. Joves fora del sistema educatiu: accions de voluntariat (individual o en grup). Professionals i administradors del sector de la joventut.
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (2) En Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge base al Pla estratgic de centre (School Development Plan) Projectes sollicitats pels centres. Acord daprenentatge Activitats de formaci i desenvolupament professional del personal educatiu i de formaci: Mobilitat del professorat cursos estructurats o accions formatives estades en centres de treball o empreses o institucions de formaci job shadowing / periode dobservaci periode densenyament / formaci en una instituci associada Durada: de 2 dies a 2 mesos
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (3) Exemple 1 Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Mobilitat professorat Un centre escolar analitza les necessitats / reptes i decideix que ha de treballar en CLIL: Formaci lingstica per a 4 professors de departaments diferents: cursos estructurats. Aprendre metodologies diferents, noves: estades de dos professors en institucions de formaci inicial o contnua. Observar qu fan en un centre associat que treballa especialment b en el mateix camp: job shadowing / perode dobservaci. Perode densenyament / formaci en una instituci associada.
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (4) Exemple 2 Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Mobilitat de professorat Un centre dFP que vol treballar i aprofundir en com organitzar mobilitat destudis reconeguda pels seus alumnes utilitzant la metodologia ECVET: Estades de professors en empreses o en centres de formaci per comparar continguts i resultats daprenentage, metodologies davaluaci Elaborar unitat de resutats daprenentage conjuntament amb el centre soci. Treballar la confiana mtua. Perode dobservaci/ensenyament / formaci en una instituci associada. ALTRES TEMES : FP dual, Emprenedoria, Innovaci, etc Mobilitat Alumnat FP CFGM Alumnat Ed. Superior CFGS Exemple 3 Realitzaci prctiques en empreses (FCT) en altres pasos Carta ECHE necessria per a la participaci en accions deducaci superior Mobilitat per alumnat CFGS recent graduats (< 1 any)
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (5) Finanament: Condicions Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge La subvenci E+ constitueix una contribuci, no cobreix totes les despeses Ha de contribuir al Pla Estratgic Europeu elaborat per les institucions associades. Ha de respondre a les necessitats identificades dels participants. Sha demmarcar en un procs de selecci, preparaci i seguiment. Ha dassegurar que la millora que els participants assoleixen amb la mobilitat els ser reconeguda, que en faran difusi i que ser capitalitzada per lorganisme denviament.
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge (6) Com preparar una candidatura Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Per passar de la idea al projecte de mobilitat cal reflexionar sobre alguns objectius: El pblic diana i les necessitats de formaci. Els resultas que sespera que assoleixin el professorat, lestructura educativa. Limpacte que se nespera. Els recursos i lorganitzaci. Criteris davaluaci: Adequaci del projecte en relaci amb els objectius exposats i limpacte previst en el pblic diana. Qualitat tcnica i viabilitat del projecte. Seguiment previst de limpacte i disseminaci dels resultats
 • Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Valoritzaci / mesura de limpacte Acci clau 1. Mobilitat per a laprenentatge Shan de demostrar les repercussions de les activitats en els participants, tant a lorganitzaci com a lentorn, durant i desprs de lacci. Es pot tractar dimpacte en termes de: motivaci, competncies i refor de la ciutadania europea per lalumnat coneixement daltres sistemes i prctiques per els professionals desenvolupament de la dimensi internacional i de la innovaci pedaggica per al centre
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques Associacions per a la cooperaci entre centres educatius. Associacions deducaci superior (CFGS) dFP (CFGM) i empreses. Importncia de les plataformes TIC, eTwinning a FP. Educaci superior. Tercers pasos.
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (1) Qui pot participar-hi? Totes les organitzacions pbliques i privades dels pasos que participen en el programa, que imparteixen educaci escolar o treballen en algun altre camp que hi tingui relaci. Per exemple: Acci clau 2. Cooperaci Un centre escolar. Un collectiu local o nacional. Un centre de formaci professional. Associacions estratgiques Associacions i representants de persones implicades en leducaci escolar. Empreses, agents socials i altres representants socials, especialment les cambres de comer i altres cambres doficis. Serveis dorientaci, assessorament i informaci relacionats amb leducaci i formaci al llarg de la vida. Organismes responsables de poltiques educatives i formaci al llarg de la vida, a nivell local i nacional. Centres de recerca i organismes implicats en educaci i formaci al llarg de la vida. Institucions de nivell superior, associacions amb finalitat no lucrativa i ONG.
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (3) Podran realitzar activitats que tinguin per objectiu: Acci clau 2. Cooperaci Impuls de la cooperaci transnacional entre institucions (centres educatius, organitzacions juvenils, organitzacions de voluntariat, associacions, ...). Prctiques pedaggiques innovadores: mtodes, eines, plans destudi, cursos de formaci, s de les TIC, recursos educatius oberts, refor de competncies bsiques, ... cerca duna millor formaci dels ensenyants Associacions Estratgiques ENSENYAMENT OBLIGATORI I BATXILLERAT promoci del desenvolupament collectiu collaboratiu Cooperaci entre sectors diferents: sector pblic, mn del treball, societat civil creaci de xarxes, intercanvi dexperincies i bones prctiques validaci de competncies segons els marcs de referncia de la UE ciutadania activa i creaci de noves empreses socials ...
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (2) Podran realitzar activitats que tinguin per objectiu: Acci clau 2. Cooperaci Associacions Estratgiques FORMACI PROFESIONAL Impuls de la cooperaci estable entre centres de formaci, empreses, agents socials, institucions educatives ...). Aliances per a les competncies sectorials: Projectes sectorials entre empreses i institucions de FP per crear nous plans d'estudis, desenvolupar formes innovadores de ensenyament / formaci, i dissenyar i produir nous plans d'estudis / qualificacions que responguin a les necessitats del mercat laboral. Prctiques innovadores: desenvolupament de mtodes i material de formaci , eines, plans destudi, cursos de formaci, s de les TIC, recursos educatius oberts, Cooperaci entre sectors diferents: sector pblic, mn del treball, societat civil per compartir coneixement entre els diferents sectors deducaci formal i no formal
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (2) Podran realitzar activitats que tinguin per objectiu: Acci clau 2. Cooperaci Associacions Estratgiques ENSENYAMENT SUPERIOR CFGS Impuls de la cooperaci estable entre centres de formaci, empreses, agents socials, institucions educatives ...). Aliances per al coneixement: Associacions (institucions d'Educaci Superior i empreses) que desenvolupen formes innovadores de produir i compartir coneixements, estimular la creativitat i l'esperit emprenedor i dissenyar i produir nous plans d'estudis / qualificacions . Aliances per a les competncies sectorials: Projectes sectorials entre empreses i institucions densenyament superior per desenvolupar formes innovadores de ensenyament / formaci, utilitzaci estratgica de les TIC, mobilitat virtual, etc. Prctiques innovadores: desenvolupament de mtodes i material de formaci , eines, plans destudi, cursos de formaci, s de les TIC, recursos educatius oberts, Cooperaci entre sectors diferents: sector pblic, mn del treball, societat civil . Poden incloure mobilitat dalumnat i professorat si esran justificades i relacionades amb el projecte
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (I) Estructura i sollicitants Acci clau 2. Cooperaci 3 institucions de 3 pasos del programa (excepte a educaci i joventut en el cas de projectes bilaterals). Sollicitant: qualsevol instituci dun pas del programa. Associacions estratgiques Poden participar-hi institucions de pasos socis noms com a socis (no sollicitants) i noms si aporten un valor afegit al projecte.
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (I) Activitats finanades Posada en marxa i gesti del projecte. Acci clau 2. Cooperaci Associacions estratgiques Productes. Reunions transnacionals. Activitats de mobilitat destudis / aprenentatge / ensenyament Accions que garanteixin la seva difusi i desenvolupament (esdeveniments de difusi). Activitats excepcionals. Activitats que integrin persones amb necessitats especials.
 • Acci clau 2. Cooperaci per a la innovaci i les bones prctiques (I) Com presentar una candidatura Formulari electrnic de candidatura eForm Data lmit: 30 dabril de 2014 Associacions estratgiques Acci clau 2. Cooperaci Registre electrnic de tots els centres de lassociaci a la plataforma didentificaci de la Comissi Europea. El codi PIC permet entrar el formulari. Nombre de socis mnim: 3 organismes de 3 pasos diferents, menys en els projectes bilaterals Annex: El programa dactivitats planificades del projecte shaur dannexar al dossier de candidatura en lnia Sollicita un dels socis En base al Pla estratgic de centre
 • Comparativa PAP (Comenius; Visites estudis; Cursos) ERASMUS + PAP COMENIUS ERASMUS + COM 02 (IST) KA 1 (Mobilitat dalumnat + personal) COM 04 (Ajudants) KA 1 (Educaci Superior) ??? COM 05 (Centres dacollida) ???? COM 06 (Associacions Multilaterals) KA 2 Associacions estratgiques COM 07 (Associacions Bilaterals) KA 2 Associacions estratgiques COM 13 (Assoc. Comenius Regio) KA 2 Associacions estratgiques COM 14 (Mobilitat dAlumnat COM) KA 2 Associacions estratgiques COM 09 (Visites Preparatries) Desapareixen PAP ERASMUS + Visites de estudi Catleg de cursos i activitats de Formaci Comenius /Grundtvig Desapareixen Desapareixen
 • Comparativa PAP (Grundtvig) ERASMUS + PAP GRUNDTVIG ERASMUS + GRU 03 (IST) GRU 11 (Ajudants) GRU 06 (Associacions daprenentatge) GRU 13 (Seminaris GRU) GRU 14 (Projectes de Voluntariat) GRU 12 (Visites i Intercanvis) KA 1 (Mobilitat del personal educatiu) KA 1 (Educaci Superior) ???? KA 2 Associacions Estratgiques Desapareixen KA 2 Associacions Estratgiques KA 1 (Mobilitat del personal educatiu)
 • Comparativa PAP (Leonardo da Vinci ) ERASMUS + PAP LEONARDO DA VINCI ERASMUS + LEO 01 IVT KA 1 (Mobilitat alumnat per prctiques LEO 01 IVT KA 1 (Mobilitat alumnat per estudis) LEO 01 IVT KA 1 (Mobilitat professorat) LEO03 VETPRO) KA1 Formaci professorat ; docncia!! Certificat qualitat LdV LEO02 PLM per titulats NO recents Acreditaci VET per a institucions LEO 02 PLM per titulats recents KA 1 (Mobilitat titulats de < 1 any) Desapareix LdV ASSOCIACIONS KA 2 Associacions estratgiques en FP Projectes multilaterals TOI KA 2 Associacions estratgiques en FP Projectes multilaterals DOI KA 2 Associacions estratgiques en FP
 • Comparativa PAP (Erasmus) ERASMUS + PAP ERASMUS ERASMUS + CARTA Universitria EUC Carta Erasmus Educaci Superior ECHE Certificat CONSORCI per a prctiques Mobilitat estudiants per a estudis SMS Consorcis de mobilitata KA 1 Mobilitat estudiants per a prctiques SMP KA 1 Mobilitat personal per a docncia STA KA 1 Mobilitat personal per a formaci STT KA 1 Cursos intensius de llengua EILC KA 1 Cursos on-line Projectes multilaterals KA 2 Assoc. Estratg.; Aliances coneixement
 • Enllaos Pgina web de la Comissi Europea: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm Pgina web de lAgncia Nacional, OAPEE: http://www.oapee.es
 • Unitats de referncia al departament dEnsenyament Per a projectes relacionats amb Educaci Escolar (PAP: Comenius, Grundtvig, Comenius Regio) Subdirecci general de Llengua i Plurilinguisme Correu electrnic: [email protected] Per a projectes relacionats amb Formaci Professional (PAP: Leonardo i Erasmus) D.G. de Formaci Professional Inicial i Ensenyaments de Rgim Especial Correu electrnic: [email protected]

Recommended